Terapi

Psykoterapi, Stress behandling og DBT KropsTerapi i Skødstrup ved Aarhus

Med og uden Lægehenvisning

Hvem har glæde af Psykoterapi:

Du kan have glæde og udbytte af Psykoterapi hvis du oplever udfordringer med at håndterer dine følelser, oplever problemer i dine relationer, står i de sammen udfordringer igen og igen, har fysiske smerter, eller står i en svær livssituation som du har behov for hjælp til, at tackle. Det kunne feks. være:

 • Sorg
 • Livskriser
 • Lavt selvværd
 • Angst/nervøsitet
 • Afhængigheder
 • Problemer i dine relationer
 • Smerter, blokeringer og spændinger i kroppen
 • Traumer
 • Nedtrykthed
 • Tankemylder/negative tanker/bekymringer
 • Svære følelser
 • Personlig udvikling
 • Uhensigtmæssige handlemønstre

I Psykoterapien arbejder du og jeg sammen om det der er svært for dig. Det kan være: adfærdsmønstre, overbevisninger og traumer fra barndommen. Som nænsomt kigges på, heales og trækkes læring og ressourcer ud af så du kan leve det liv du drømmer om.

Mit udgangspunkt er dit mål og ønske:

Der er ikke noget der er for småt, eller for stort – Jeg tager udgangspunkt i det der forhindre dig i, at leve det liv du ønsker og drømmer om. Jeg tager altid udgangspunkt i dig, de problemstillinger du kommer med og de ønsker og mål du har for vores samarbejde. Sammen planlægger vi altid forløbet i første session, så du ved, hvad du kan forvente.

Hvordan arbejder jeg:

Jeg er uddannet og arbejder indenfor den eksistentiel-humanistiske psykologi som bygger på Carl Rogers (https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers) klient centreret terapi – som tror på at mennesker gennem valg er i stand til at skabe og vælge sit eget liv.

I terapien arbejder jeg med en kombination af krop og sind – dette gør jeg på mange forskellige måde, og altid i et samarbejde med dig og hvad der for dig giver mening – det kan feks. være: samtaler, øvelser, meditationer, yogastræk og øvelser ved smerter eller blokeringer i kroppen, mindfullness, hjemme opgaver, traumeforløsning, TFT, EFT mm..

Jeg har som sygeplejerske og terapeut, altid brændt for, at arbejde med mennesker og har været optaget af begrebet ”det hele menneske”. fordi Jeg ved, at der er en tydelig sammenhæng mellem hvordan vi går og har det, hvilken tanker vi tænker, hvordan vi møder os selv, hvilken oplevelser vi har med i bagagen og hvordan kroppen reagerer og har det. Ligeledes vil smerter, sygdom og blokeringen i kroppen, påvirker vores tanker, følelser og dermed hvordan vi trives. Jeg ved derfor, at vi er nød til, at arbejde med både krop og psyke. Hvad vi tænker, hvordan vi møder os selv, hvordan handler vi, hvordan vi passer på os selv – når vi skal udvikle os som mennesker, arbejde med os selv, overkomme udfordringer og få det bedre – både i krop og sind.

Livsmestring:

Du får altså fra første sessioner konkrete og brugbar værktøjer til, at arbejde med dine udfordringer. Det betyder, at du vil opleve en større klarhed og handlemuligheder, som giver håb og styrke ift. at arbejde hen mod dine ønsker og mål for fremtiden.

Tryghed og Tillid:

Jeg har tavshedspligt og tager selvfølgelig dette meget seriøst. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg og har tillid til mig. Jeg skaber et rum, hvor du kan komme med alt det der er dig, og blive set og mødt uden fordomme og med forståelse. De udfordringer du står med er ikke anderledes eller forkerte ift. alle andres.

Online:

Både Stress Coaching og Terapi kan foregå over skype, hvis du ikke har mulighed for, at komme til mig i mit terapilokale.

Online booking: https://system.easypractice.net/book/raabo-mind-body

Kontakt: Kontakt

Anbefaling fra en Klient i Terapiforløb

Klient: Efter forløb på 5 gange, som primært omhandlede lavt selvværd og lidt stress, er jeg godt på vej til at forstå og elske mig selv langt mere, fået styr på mit tankemylder samt forbedret mit søvnmønster væsentligt.Tanja har effektive og gode indgangsvinkler til, at jeg kom i kontakt med mine følelser, både nu og tilbage til min “glemte” barndom.Hun er formidabel til at ramme nogle af de essentielle områder, der skal arbejdes med.Tanja stiller de helt rigtige spørgsmål, således jeg gik der fra med en “aha-oplevelese” hver gang og langt større indsigt samt forståelse for mit “jeg”,Jeg følte mig forstået og i trygge omgivelser hos Tanja. Jeg kan kun give Tanja mine varmeste anbefalinger.

Mit terapirum