PsykoTerapi i Syddjurs eller Online forløb

Få professionel hjælp til feks. angst symptomer, lavt selvværd, depression, stress, livskriser omm.

– ved certificeret Terapeut -uden ventetid

Med og uden Lægehenvisning – Syddjurs – Skørring/Mørke

Hvad er PsykoTerapi:

PsykoTerapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.Psykoterapi er samtaleterapi som har fokus på at identificere og derefter ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag dine symptomer. Læs mere her: https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/om-psykoterapi-2/

Hvem har glæde af Psykoterapi:

Du kan have glæde og udbytte af Psykoterapi hvis du oplever udfordringer med, at håndterer dine følelser, oplever problemer i dine relationer, står i de sammen udfordringer igen og igen, har fysiske smerter, eller står i en svær livssituation som du har behov for hjælp til, at tackle. Det kunne feks. være:

 • Sorg
 • Livskriser
 • Sygdom
 • Eksamens angst
 • mobning
 • Lavt selvværd
 • Angst/nervøsitet
 • Afhængigheder
 • Problemer i dine relationer
 • Smerter, blokeringer og spændinger i kroppen
 • Traumer
 • Nedtrykthed
 • Tankemylder/negative tanker/bekymringer
 • Svære følelser
 • Personlig udvikling
 • Uhensigtmæssige handlemønstre

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet og forhindre dem i, at leve det liv de drømmer om. I Psykoterapien arbejder du og jeg sammen om det der er svært for dig. Det kan være: adfærdsmønstre, overbevisninger og traumatiske oplevelser fra livet eller barndommen. Som nænsomt kigges på, heales og trækkes læring og ressourcer ud af så du kan leve det liv du drømmer om.

Mit udgangspunkt er dit mål og ønske:

Der er ikke noget der er for småt, eller for stort – Jeg tager udgangspunkt i det der forhindre dig i, at leve det liv du ønsker og drømmer om. Jeg tager altid udgangspunkt i dig, de problemstillinger du kommer med og de ønsker og mål du har for vores samarbejde. Sammen planlægger vi altid forløbet i første session, så du ved, hvad du kan forvente.

Hvordan arbejder jeg:

Jeg er uddannet og arbejder indenfor den eksistentiel-humanistiske psykologi som bygger på Carl Rogers (https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers) klient centreret terapi – som tror på at mennesker gennem valg er i stand til at skabe og vælge sit eget liv.

Fokus er på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at du for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst. Jeg støtter og hjælper dig med, at få indsigt i og forstå dine psykiske udfordringer, for derefter at give dig de værktøjer, du har brug for,  at fungere bedre i hverdagen og få en højere livskvalitet.

I terapien arbejder jeg med en kombination af krop og sind – dette gør jeg på mange forskellige måde, og altid i et samarbejde med dig og hvad der for dig giver mening – det kan feks. være: samtaler, øvelser, meditationer, yogastræk og øvelser ved smerter eller blokeringer i kroppen, mindfullness, kombination med KropsTerapi behandlinger, hjemme opgaver, traumeforløsning, TFT, EFT mm..

Jeg har som sygeplejerske og terapeut, altid brændt for, at arbejde med mennesker og har været optaget af begrebet ”det hele menneske”. fordi Jeg ved, at der er en tydelig sammenhæng mellem hvordan vi går og har det, hvilken tanker vi tænker, hvordan vi møder os selv, hvilken oplevelser vi har med i bagagen og hvordan kroppen reagerer og har det. Ligeledes vil smerter, sygdom og blokeringen i kroppen, påvirker vores tanker, følelser og dermed hvordan vi trives. Jeg ved derfor, at vi er nød til, at arbejde med både krop og psyke. Hvad vi tænker, hvordan vi møder os selv, hvordan handler vi, hvordan vi passer på os selv – når vi skal udvikle os som mennesker, arbejde med os selv, overkomme udfordringer og få det bedre – både i krop og sind.

Livsmestring:

Du får altså fra første sessioner konkrete og brugbar værktøjer til, at arbejde med dine udfordringer. Det betyder, at du vil opleve en større klarhed og handlemuligheder, som giver håb og styrke ift. at arbejde hen mod dine ønsker og mål for fremtiden.

Hvad Lærer du feks:

 • Føle dig mindre påvirket af dine følelser og ikke overvældes af livet når du oplever udfordringer – Du lære at turde mærke og handle frit på dine følelser og behov så du kan tage lederskabet i dit liv og ikke være et offer for det livet udfordrer dig med
 • Mærke din krops signaler og være i stand til at handle på dem så du undgår sygdom eller bliver rask igen efter, sygdom, smerter og blokeringer.
 • At blive fri for overtænkning, tankemylder og bekymrende tanker. du lærer at blive opmærksom på dine tanker og tage styringen. så du undgår søvnløshed, angst, nedtrykthed og Stress
 • At opnå ægte nære relationer med dine børn, partner, familie, venner og kollegaer. Du lærer at stå ved dig selv, bevare roen i dig og skabe kærlige rammer i dine relationer som gør, at du kan stå stærk selv i dig selv og håndterer konflikter og uoverensstemmelser på en hensigtsmæssig måde.
 • At have et stærk selvværd og livsmestringsfølelse, fordi du stoler på dig selv og det du mærker og tænker og ved at du har redskaberne til at navigere i livet. Du vil føle dig mindre ensom, trist og handlingslammet.
 • Opleve større glæde, livskvalitet og samhørighed og mindre hamsterhjul, selv når du oplever udfordringer og svære følelser.
 • Komme hel igennem, finde dig selv igen, blive glad og opbygge dig selv efter livskriser.
 • Blive bedre til at priotere dig selv, mærke dine behov og handle på dem. i stedet for kun at være der for alle andre og blive bedre til at passe på dig selv så du undgår Stress og nedtrykthed.
 • Turde tage springet til livsændringer og stå ved dem så du kan leve det liv du ønsker og drømmer om
 • Større selvværd og selvtillid. Du turde være den du er, uden at blivge påvirket så meget af, hvad andre synes og mener.

Tryghed og Tillid:

Jeg har tavshedspligt og tager selvfølgelig dette meget seriøst. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg og har tillid til mig. Jeg skaber et rum, hvor du kan komme med alt det der er dig, og blive set og mødt uden fordomme og med forståelse. De udfordringer du står med er ikke anderledes eller forkerte ift. alle andres.

Online:

Både Stress Coaching og Terapi kan foregå over skype, hvis du ikke har mulighed for, at komme til mig i mit terapilokale.

Anbefaling fra en Klient i Terapiforløb

Klient: Efter forløb på 5 gange, som primært omhandlede lavt selvværd og lidt stress, er jeg godt på vej til at forstå og elske mig selv langt mere, fået styr på mit tankemylder samt forbedret mit søvnmønster væsentligt.Tanja har effektive og gode indgangsvinkler til, at jeg kom i kontakt med mine følelser, både nu og tilbage til min “glemte” barndom.Hun er formidabel til at ramme nogle af de essentielle områder, der skal arbejdes med.Tanja stiller de helt rigtige spørgsmål, således jeg gik der fra med en “aha-oplevelese” hver gang og langt større indsigt samt forståelse for mit “jeg”,Jeg følte mig forstået og i trygge omgivelser hos Tanja. Jeg kan kun give Tanja mine varmeste anbefalinger.

Hvorfor vælge Psykoterapi: Psykoterapi vs. psykolog og psykiater. Læs mere her: https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/psykoterapeut-vs-psykolog-og-psykiater